182 av 366

333. Utryckning …

2012_182_0630_utryckning

… för polisen i bil och på mc …