182 av 366

333. Utryckning …

2012_182_0630_utryckning

… för polisen i bil och på mc …

Advertisements

7 av 366

286. Stege …

366_007_20120102_stege

… kan behövas för att ta sig högre upp … här vid demonstrationen i Budapest 2 jan.