192/365 Inrullad

139. Inrullad

Photo @ Birgitta Rudenius

Denna låg inte slängd på marken utan den var inrullad i sig själv och hängs i häcken.


365 foton 2021

B i r g i t t a

Advertisement

THANKS for stopping by!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s