179/365 Avbrott

10. Avbrott

Photo @ Birgitta Rudenius

Min kameras ljud orsakade ett avbrott hos katten som var på jaktstigen. Den kollade in mig noga. Fåglarna kvittrade ljudligt sina varningsrop.


365 foton 2021

B i r g i t t a

Advertisement

3 Comments

  1. Perfekt till temat. Kanske var bra att kameran lät ifrån sig lite för att kissen skulle göra ett avbrott på sin jaktstig. 🙂 Hoppas att fåglarna klarade sig undan 🙂

THANKS for stopping by!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s