158/365 Utsikt från en brygga

340. Utsikt från en brygga

Photo © Birgitta Rudenius

Tror grodorna gillar utsikten från grodbryggan här. De har en hel damm för sig själva.

Så här låter de 😀
https://videos.files.wordpress.com/H2qPWGvV/img_4913_mov_dvd.mp4


365 foton 2021

B i r g i t t a

Advertisement

10 Comments

THANKS for stopping by!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s