116/365 Festligt

69. Festligt

Photo © Birgitta Rudenius

Det var festligt att beskåda detta korppar under deras romantiska dans där högt uppe. Det blev ett antal bilder men avståndet var stort. 20210307.


365 foton 2021

B i r g i t t a

Advertisement

THANKS for stopping by!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s