113/365 Blanka bär

24. Blanka bär

Photo © Birgitta Rudenius

Visst syns det att de “blanka bär” upp isen!? De små blanka fötterna. Båda bilderna går att klicka upp.

Photo © Birgitta RudeniusFluxfallets övre del. Fluxfallet kallas också Brudslöjan.


365 foton 2021

B i r g i t t a

Advertisement

1 Comment

THANKS for stopping by!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s