6 Comments

  1. Ja så kan det ju verkligen vara på en kyrkogård 🙂 Egentligen är det en mycket vacker kyrkogård med prunkande växtlighet och ovanliga träd. Den är dock vackrast på sommaren 🙂

THANKS for stopping by!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s