213 – Flyta

Ducks in the Danube 2015 En märklig upplevelse. Massor med små gula plastankor flyter i Donau, Budapest. De samlas sedan upp längre ner av små båtar.

THANKS for stopping by!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s