163 – Densitet

people_20150601_art Bilden kräver nog en förklaring 😉
Jag fotograferar in i ett gallerifönster och gatan med folk och motsatta byggnader speglas i fönstret. Här finns olika massor med olika densitet.

One thought on “163 – Densitet

THANKS for stopping by!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s