061 – På höjden

vy_20150319_gellerthill

På Gellert höjden står Frihetsstatyn. Citadellet syns också. Bron här är Elisabethbron. En av flera broar som förenar Buda med Pest. Alla de andra broarna är vackrare.

THANKS for stopping by!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s