9 thoughts on “10 – Övning

  1. Mina ögon samarbetar inte riktigt med hjärnan i det här foto och jag har svårt att få grepp om vad jag tittar på – men det har ingen påverkan på att jag faktiskt tycker det är ett bra foto. Allt ska inte alltid vara enkelt!

THANKS for stopping by!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s